Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Cultuur
Wat is Kronoz?
Stichting KRONOZ is een niet-commerciŽle organisatie met als doelstelling: 'Het bevorderen van het spirituele en culturele leven in Vlaardingen'. Filmvoorstellingen, lezingen en ontmoetingen worden in een ontspannen en gezellige sfeer aangeboden. Dit vindt plaats rondom de thema's filosofie, spiritualiteit en cultuur. De kernwaarde daarbij is ontmoeten.
Kronoz biedt op een creatieve manier aantrekkelijke culturele activiteiten. Er wordt vaak een vorm gekozen waarin meerdere disciplines aan bod komen en waar het nuttige met het aangename wordt gecombineerd. Cultuur heeft op die manier zowel educatieve als ontspannende elementen en dit is een unieke mix in Vlaardingen.
De doelstelling van de Stichting wordt gerealiseerd door:
  • het organiseren en aanbieden van activiteiten zoals lezingen, ontmoetingen, filmvoorstellingen en gespreksbijeenkomsten op het gebied van filosofie, spiritualiteit en cultuur in Vlaardingen;
  • waar nuttig of gewenst samenwerking te zoeken met vergelijkbare of andere relevante organisaties of personen;
  • het beschikbaar stellen van ruimte op de website ten behoeve van andere organisaties en personen die gelijksoortige doelen nastreven.
  • haar activiteiten in principe voor iedereen toegankelijk te maken en financieel laagdrempelig aan te bieden.
De organisatie van de Stichting.
Kronoz wordt geleid door een bestuur van drie personen, te weten Sjaak Bauman, Anne Marie Lankers en Bob Vlaskamp. Zij worden daarbij gesteund door vrijwilligers. De activiteiten worden voorbereid door het bestuur en door specifieke werkgroepen. Het initiatief voor een activiteit zal in de regel van het bestuur uitgaan, maar het bestuur is ook bereid om voorstellen van anderen te helpen realiseren.
De Stichting verkrijgt haar geldmiddelen door:
  • vrijwillige bijdragen van bezoekers;
  • subsidies en sponsorgelden;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere wettige wijzen.
Kronoz en sociale media.
Kronoz is op sociale media te vinden en te volgen.
Kronoz Community is een gemeenschap van belangstellenden op Facebook met affiniteit voor de initiatieven en activiteiten van Kronoz zoals, Kronoz Cultuur, Kronoz College, Kronoz Cinema, Kronozgasten en De Ballade van Vlaardingen.
Kronoz kan op ook Twitter gevolgd worden.