Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Cultuur
Kronoz verbindt
Als het om cultuur en zingevingsvragen gaat, laat Kronoz zich leiden door overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid. Kronoz heeft in de afgelopen zeven seizoenen tal van bijeenkomsten georganiseerd waarbij cultuur tevens een middel was om de kernwaarde ontmoeten te realiseren. Ontmoeting leidt tot sociale cohesie en inspiratie voor nieuwe initiatieven. Ontmoeting is een middel om diverse doelen (duurzaamheid, integratie, gemeenschapsvorming e.d.) te bereiken. Kronoz wenst daarbij een initiŽrende, stimulerende en faciliterende rol te spelen door rondom een bepaald thema mensen te inspireren en te prikkelen tot nadenken. Overigens neemt Kronoz daarbij zelf geen standpunten in.
Cultuur biedt de mogelijkheid om individuele en collectieve gebruiken, opvattingen en ervaringen met elkaar te delen. Overeenkomsten en verschillen worden zichtbaar. Begrip voor de ander én versterking van de eigen cultuur stimuleren de collectieve identiteit.
Het thema voor het seizoen 2014-2015 (oktober tot en met mei) is Kronoz verbindt. In een serie van acht thema's wordt iedere maand een drietal samenhangende activiteiten aangeboden. Op de eerste dinsdag van de maand starten we met een film waarin een thema wordt aangezet. Op de tweede woensdag van de maand vindt er verdieping plaats in de vorm van een lezing door een gepassioneerde spreker. Op de laatste zondagmiddag van de maand wordt dit thema uitgediept op een filosofische of beschouwende manier met een deskundige.
Doel
Het verrijken van de cultuur in Vlaardingen en omgeving, door op een aantrekkelijke, verdiepende en verrassende manier kwalitatieve cultuurthema's laagdrempelig aan te bieden.
Doelgroep
De activiteiten van Kronoz richten zich op belangstellenden van alle leeftijden die op een eigentijdse ontspannen manier op zoek zijn naar kennis en naar antwoorden op levens- en zingevingvragen. Er is geen voorkennis vereist. We bieden onze activiteiten in de volgende drie vensters aan Kronoz Cultuur, Kronoz College en Kronoz Cinema.
Kronoz Cultuur
Kronoz Cultuur verbindt door middel van spraakmakende onderwerpen. Op acht zondagmiddagen staan de onderwerpen geprogrammeerd die aansluiten op het thema van de maand. Dit alles in een setting van een Filosofisch Café.
Verrassende combinaties van presentaties maken deze middagen rijk van karakter, zowel in de vorm als in de inhoud. Verrassend is hierbij is de ontspannen benadering van niet altijd eenvoudige thema's, rekening houdend met de verschillen in voorkennis van de aanwezige bezoekers.
Locatie:
St. Willibrorduskapel (Atelier Hans Rikken), Emaus 44-B, 3135 JC Vlaardingen.