Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

College
Kronoz College verdiept met inkijkjes in zaken van de geest.
Tijdens acht woensdagavonden worden er verdiepende lezingen georganiseerd, waarbij er van uitgegaan wordt, dat de bezoekers van het onderwerp geen voorkennis hoeven te hebben. Ook is het niet noodzakelijk om de themafilm te hebben gezien. De sprekers die worden uitgenodigd zijn ieder deskundig op hun terrein en bezitten competenties om de inhoud en presentatie af te stemmen op de geïnteresseerde leek. Daardoor is dus (juist) geen voorkennis vereist en worden bezoekers in de gelegenheid gesteld over de onderwerpen vragen te stellen en mee te praten.
De onderwerpen die behandeld zullen worden sluiten zoveel mogelijk aan bij de themafilm en de filosofische en beschouwende zondagmiddagen
Doel
Het doel dat Kronoz zich heeft gesteld, is het laagdrempelig aanbieden van niet alledaagse onderwerpen over zaken van de geest, zodat bezoekers daardoor kennis kunnen nemen van diverse culturen, cultuuruitingen en levensbeschouwingen. Kronoz is neutraal en ongebonden, heeft zogezegd zelf geen boodschap, maar wil een platform bieden voor onderwerpen die men dagelijks regelmatig tegenkomt en waar men graag na een deskundige en inspirerende inleiding eens met anderen over zou willen doorpraten.
Locatie
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.